Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Kolor i bit

Z okazji zakończenia roku szkolnego i rozpoczęcia wakacji – 23 czerwca nad Zalewem Świdnickim odbędzie się koncert połączony z Festiwalem Kolorów.
Główny koncert wieczoru zagra dla nas Rademenez, a towarzyszyć mu będą Taxita oraz DJ BST.
Koncerty przeplatane będą wyrzutami kolorów, a pierwsze 50 osób otrzyma od nas woreczki z proszkiem holi. Będzie też specjalny namiot, w którym będzie można kupić „kolory”.
Rademenez - rekordzista Guinnessa z roku 2021 w kategorii najdłuższy maraton rapowania - wynik 36 godzin. Laureat nagrody „Nieprzeciętni 2021” plebiscytu organizowanego przez Polskie Radio Czwórka oraz nagrody Popkiller w kategori "Do What Moves You". 
Wstęp na imprezę wolny!
Kolor i bit
 

Kolejne fundusze na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+

- Kolejne fundusze pozyskane przez gminę to 61 200 zł na zadanie pt. Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.
- Wójt Izabela Mazurkiewicz-Kąkol i Skarbnik Katarzyna Wybranowska podpisały umowę z Wojewodą Lubuskim w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 Edycja 2023.
- Środki będą przeznaczone na funkcjonowanie Domu Seniora w Świdnicy, w tym m.in. na wycieczki np. do teatru, na spotkania np. uroczystą Wigilię, zajęcia ogrodniczo-zielarskie, czy fizjoterapię.
seniorzy
seniorzy

Kolorowe ściany w gminnym przedszkolu

W gminnym przedszkolu 5 maja 2023 r. odbyła się prezentacja nowo udekorowanych ścian.
Od dzisiaj maluszki podziwiają obrazki, które tworzą przyjazna atmosferę.
Wójt Izabela Mazurkiewicz-Kąkol podziękowała wszystkim zaangażowanym w dekoracje przedszkolnych ścian w szczególności Przemysławowi Morozowi, Annie i Pawłowi Kierzkom, Wioletcie Pajdzik, Iwonie Cegielskiej, Jarkowi Banickiemu oraz Wioletcie i Rafałowi Mazuro.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Dzień Dziecka

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

UWAGA❗️ W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (formularz R-SGR). Badaniem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz wylosowane indywidualne gospodarstwa rolne.
W jaki sposób można wziąć udział w badaniu?
• poprzez wywiad telefoniczny z ankieterem statystycznym (w dniach 19.06 - 14.08)
• poprzez wywiad bezpośredni z ankieterem statystycznym (w dniach 9.06 - 14.08)
Uprzejmie prosimy o udział w badaniu.
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Opaski bezpieczeństwa dla Seniorów

Opaski bezpieczeństwa dla Seniorów w gminie Świdnica
Z inicjatywy wójt Izabeli Mazurkiewicz-Kąkol będzie realizowane zadanie „Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica” na rok 2023.
Na ten cel pozyskano 41 300 zł w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Korpus Wsparcia Seniorów” moduł II.
Wójt oraz skarbnik Katarzyna Wybranowska podpisały z Wojewodą Lubuskim umowę w sprawie przyznania dotacji celowej.
Program będzie realizowany zgodnie z uchwałą nr L/364/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego pn.: ,,Opaska bezpieczeństwa dla Seniora Gminy Świdnica na rok 2023”.
Program ma na celu zapewnienie wsparcia seniorom, tj. osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, którzy mieszkają na terenie gminy Świdnica i mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
Wsparcie będzie polegać na zapewnieniu usługi tzw. ,,opieki na odległość” poprzez całodobowy domowy system wsparcia podopiecznych przez teleopiekunów, którzy pracują w telecentrum w pełnej gotowości do odebrania sygnału alarmowego od podopiecznego.
W ramach realizacji zadania zakwalifikowany do wsparcia senior otrzyma nieodpłatnie opaskę bezpieczeństwa na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z telecentrum wraz z instrukcją obsługi i kartą SIM do opaski. Opaska bezpieczeństwa wyposażona będzie w:
- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
- detektor upadku
- czujnik zdjęcia opaski
- lokalizator GPS
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja)
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze.
Osoby przystępujące do programu obligatoryjnie muszą spełnić następujące warunki:
1) Posiadać miejsce zamieszkania na terenie gminy Świdnica.
2) Mieć 65 lat lub więcej.
3) Posiadać dostępność sygnału telefonii komórkowej w miejscu przebywania seniora.
Zadanie jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy. Rekrutacja seniorów do programu zostanie przeprowadzona po wyborze i podpisaniu umowy z Wykonawcą realizacji zadania o czym będziemy informować mieszkańców Gminy Świdnica.
dwie kobiety przy stole
opaska dla seniora
 

Raport o stanie gminy za 2022 rok

Debata nad raportem dot. stanu gminy za rok 2022
 
 
Ustawa o samorządzie gminnym przewiduje obowiązek Wójta do przedstawienia raportu o stanie gminy do dnia 31 maja za rok ubiegły.
Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której radni będą mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie będą mogli, także zabierać głos mieszkańcy gminy. W związku z tym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, ma obowiązek złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami - w naszej gminie wynosi ono  co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 16.06.2023 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.
 
                                                                             
        Wójt Gminy Świdnica
                                                                                     Izabela Mazurkiewicz-Kąkol

Załączniki

Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku

Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku.
 
Harmonogram szczepienia psów przeciw wściekliźnie w 2023 roku

Harmonogram odczytów wodomierzy czerwiec 2023 r.

HARMONOGRAM ODCZYTÓW WODOMIERZY W GMINIE ŚWIDNICA
 
Odczytów dokonywać będą nowe osoby p. Mazuro Wioletta (Koźla, Lipno i Grabowiec) oraz p. Mulawa Piotr (Letnica, Słone, Piaski, Drzonów, Buchałów, Orzewo i Radomia).
 
1.
Koźla
Mazuro Wioletta
19.06.2023
20.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
2.
Letnica
Mulawa Piotr
21.06.2023
22.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
 
3.
 
Lipno
Mazuro Wioletta
05.06.2023
16:00-20:00
4.
Grabowiec
Mazuro Wioletta
06.06.2023
16:00-20:00
5.
Słone:
Wszystkie ulice oprócz Słonecznej i Spokojnej
Mulawa Piotr
23.06.2023
15:00-20:00
Słone:
Słoneczna, Spokojna
24.06.2023
09:00-19:00
 
6.
 
Piaski
Mulawa Piotr
13.06.2023
16:00-20:00
 
7.
 
Drzonów
Mulawa Piotr
19.06.2023
20.06.2023
17:00-20:00
16:00-20:00
8.
Buchałów
Mulawa Piotr
14.06.2023
15.06.2023
16:00-20:00
16:00-20:00
9.
Orzewo
Mulawa Piotr
12.06.2023
17:00-20:00
10.
Radomia
Mulawa Piotr
17.06.2023
09:00-19:00
 
W razie nieobecności dorosłego domownika, w skrzynce pocztowej pozostawiona zostanie kartka z danymi kontaktowymi w celu ustalenia innego, dogodnego terminu odczytu wodomierzy.
 

Uproszczone oferty realizacji zadań publicznych

StowarzyszenieInicjatyw Społecznych w Słonem oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Letnicy "Letniczanki" złożyły oferty na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym. Oferty dostępne są na BIP Urzędu Gminy Świdnica.  
1 2 3 4 5 6 ... 241
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej