Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne

Poszukujemy opiekunów Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie

Gmina Świdnica poszukuje osób, które chciałyby w ramach umowy zlecenia być opiekunami Punktów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie w miejscowościach: Koźla, Letnica, Wilkanowo, Świdnica. Opiekunem może zostać osoba, która posiada wykształcenie pedagogiczne bądź pokrewne i będzie wspierać uczestników w trakcie realizacji projektu do 31.12.2021 r.Projekt jest realizowany przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych z siedzibą w Zielonej Górze i skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Panią Jolantą Malinowską – Kierownikiem Klubu Integracji Społecznej ZLOP, tel. 577835435, email: zlop.lepszejutro@gmail.pl lub z Panią Beatą Łuckiewicz-Kropską – Sekretarzem Gminy Świdnica, tel. 683273115 w. 123.

Nowe lampy przy ulicy Parkowej w Świdnicy

Sześć słupów oświetleniowych z oprawami typu led stoi już wzdłuż ulicy Parkowej w Świdnicy, na odcinku do skrzyżowania z drogą krajową nr 27. To inwestycja gminy warta 30 tys. zł. Ale nie tylko Świdnica zyska nowe oświetlenie. Rozpoczęła się inwestycja w Słonem, w ramach której powstanie oświetlenie ulicy Spokojnej do ul. Polnej. W tym roku zakres zadania obejmie położenie instalacji elektrycznej, a lampy staną  w roku 2019.
 

Dzień Wolontariusza

Wczoraj, tj. 3 grudnia swoje święto obchodzili Wolontariusze ze Szkolnego Klubu PCK działającego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świdnicy. Z tej okazji w świetlicy szkolnej odbyło się uroczyste spotkanie, w którym wzięła udział wójt gminy Świdnica Izabela Mazurkiewicz, dyrektor szkoły Liliana Reimann, Teresa Przykuta ze Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz opiekunka Wolontariuszy Małgorzata Furmanek.  I. Mazurkiewicz odczytała list gratulacyjny od wójta Krzysztofa Stefańskiego, po czym Wolontariusze otrzymali upominki. Teresa Przykuta wspominała dobrą współpracę między uczniami, a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, mówiła też o akcjach, w które włączają się Wolontariusze. W imieniu uczniów zebranym za przybycie podziękowała przewodnicząca klubu Oliwia Marczenia.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Wywiad z wójtem Krzysztofem Stefańskim w Gazecie Lubuskiej

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z wójtem Krzysztofem Stefańskim, który ukazał się w Gazecie Lubuskiej w poniedziałek, 3 grudnia 2018 r.
 

Poplenerowa wystawa "Astrów" w Heinersbrück

W zaprzyjaźnionym ze Świdnicą Heinersbrück otwarto w niedzielę – 2 grudnia wystawę prac, które powstały podczas polsko-niemieckiego pleneru malarskiego pt. „Chodź, pomaluj mój świat”. Plener odbył się w czerwcu br. w Świdnicy, a wzięli w nim udział malarze z grupy „Astry” oraz malarze z Heinersbrück. W niedzielnym otwarciu uczestniczył wójt Krzysztof Stefański oraz autorzy prac. Spotkanie upłynęło się w miłej, przyjacielskiej atmosferze, a zakończyło się koncertem adwentowym w wykonaniu mieszanego chóru z Jänschwalde i Drewitz.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

„Historia Świdnicy w obrazach”- otwarcie wystawy

W piątek – 30 listopada br. w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy oficjalnie otwarto wystawę „Historia Świdnicy w obrazach”. Na otwarcie przybyło wielu mieszkańców gminy, w tym również uczniowie. Gościem honorowym była pani Marianna Włodarczyk, która zdaniem wielu osób jest nieocenionym źródłem wiedzy o losach Świdnicy. W imieniu dyrektora muzeum wystawę otworzyła Julia Orlicka – Jasnoch, kierownik działu edukacji, promocji i wystaw. Gości powitał również wójt Krzysztof Stefański. Wystawa potrwa do końca roku. Na ilustracjach można zobaczyć te najdawniejsze i te nowsze dzieje miejscowości oraz przedmioty odkryte w trakcie poszukiwań zorganizowanych na terenie parku przy pałacu. Wystawa współfinansowana jest ze środków budżetu Gminy Świdnica w ramach Programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Ostrzeżenie I stopnia przed opadami marznącego deszczu.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. FIO

II sesja Rady Gminy Świdnica

28 listopada 2018 roku odbyła się druga sesja Rady Gminy Świdnica. Rozpoczęła się od ślubowania nieobecnego na pierwszej sesji radnego Karola Wilera. Po oficjalnym zaprzysiężeniu rada zrealizowała porządek obrad. Przyjęto  m.in.  Program współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi. Ustalono też  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłaty za pojemnik (https://esesja.pl/29124). Gminni radni przyjęli dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn. „Zaopatrzenie w wodę miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica”. Inwestycja polega na przebudowie stacji uzdatniania wody w Słonem oraz zaprojektowania i wybudowania sieci wodociągowej ze Słonego do Wilkanowa.  Głosowanie po raz pierwszy odbyło się za pomocą elektronicznego systemu. Wszystkie uchwały omawiane na wczorajszej sesji dostępne są na stronie internetowej www.swidnica.gora.pl w zakładce Sesje Rady Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map