Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Zebranie wiejskie mieszkańców Lipna

 
WÓJT GMINY ŚWIDNICA
zwołuje zebranie wiejskie mieszkańców
sołectwa LIPNO
 
Na podstawie § 11 ust. 2 uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania statutu sołectwu Lipno (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 1320), zwołuję Zebranie Wiejskie mieszkańców Lipna.
Zebranie odbędzie się 24 czerwca 2024 r. o godz. 19.00
w sali wiejskiej w Lipnie nr 32.
 
Wójt
/-/ Izabela Mazurkiewicz- Kąkol
 
Porządek zebrania wiejskiego:
  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Wybór komisji skrutacyjnej.
  4. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa, członków Rady Sołeckiej.
  5. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
  6. Ogłoszenie wyników.
  7. Zakończenie zebrania.
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej