Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Kalendarze dla mieszkańców

Gminne kalendarze ścienne dziś (15 grudnia) trafią do sołtysów każdej miejscowości w gminie i stamtąd będzie je można odbierać. To już XII edycja kalendarza. Tym razem jest on poświęcony Seniorom i ich działalności. Mamy nadzieję, że kalendarze spodobają się wszystkim mieszkańcom.

Informacja dot. jakości wody Świdnica

Zakład Usług Komunalnych informuje, że otrzymano wyniki jakości wody z wodociągu Świdnica, które spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przydatności wody do spożycia. Jutro, tj. 15 grudnia br.  zostanie opublikowany komunikat i ocena przydatności wody do spożycia (niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów z Sanepidu).

Świąteczna bombka dla Buchałowa

Dwumetrowa, świecąca, świąteczna bombka przystroi w tym roku… Buchałów. Bo to właśnie to sołectwo wygrało w konkursie na szopkę bożonarodzeniową. Przypomnijmy, do zabawy zgłosiły się cztery miejscowości. Oprócz Buchałowa jeszcze Świdnica, Letnica i Drzonów. Każda z wykonanych szopek była inna, w każdą z nich mieszkańcy włożyli dużo pracy. W niedzielę – 13 grudnia komisja konkursowa na czele z Tomaszem Marczewskim – Przewodniczącym Rady Gminy Świdnica obejrzała wszystkie i po długich i burzliwych debatach podjęła decyzję. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. wykonanie, pomysł, technikę, inwencję twórczą i integrację społeczności lokalnej przy wykonywaniu szopki. Pozostałe trzy miejscowości dostaną upominki. A Bombka jest nagrodą przechodnią. To znaczy, że w przyszłym roku ozdobi kolejną miejscowość, która wygra w kolejnym świątecznym konkursie.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Komunikat Sanepidu

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Świdnica (gm. Swidnica] zaopatrującego miejscowość Świdnica.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie: bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków, oraz pod względem fizykochemicznym w zakresie: pH, przewodności, rnanganu, barwy, mętności, smaku i zapachu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm).
czytaj dalej

Komisje i sesja Rady Gminy

W środę 16 grudnia br. odbędzie się wspólne posiedzenie komisji oraz sesja Rady Gminy Świdnica. Przypominamy, że obrady można oglądać na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Załączniki

Grudniowe wydanie Gazety Gminnej

Grudniowa, świąteczna Gazeta Gminna od dziś będzie trafiać do Państwa domów. W tym numerze m.in. bożonarodzeniowe życzenia, ważny temat związany z czadem i paleniem w piecu, rysunki dzieci wyróżnionych w Konkursie ze świętami w tle i jak zwykle wiele aktualnych informacji. Zachęcamy do lektury.

Poradnik dla przedsiębiorców

W ramach kampanii NPROFIT dla firm prezentujemy poradnik dla przedsiębiorców na temat e-commerce. Informacje o kampanii można znaleźć na stronie: https://nprofit.net/pl/badzwidoczny/.
Poradnik dostępny w załączniku poniżej.

Załączniki

Najciekawsze inicjatywy w ramach FIO 2020

Lokalna Grupa Działania "Między Odrą a Bobrem" przygotowała publikację, w której prezentuje najciekawsze inicjatywy dofinansowane w ramach mikrodotacji FIO. Jedną z tych inicjatyw jest projekt letnickiego stowarzyszenia "Wspólna Letnica" pt. "Zielna wioska". Jesteśmy dumni, że nasze stowarzyszenia tak aktywnie i skutecznie pozyskują środki na realizację swoich ciekawych pomysłów. Gratulujemy i zachęcamy pozostałe stowarzyszenia do działania.
 
Poniżej publikacja LGD "Między Odrą a Bobrem".
 
 

Załączniki

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2020 r

                                                Świdnica, 09 grudnia 2020 r.
 
 
 
INFORMACJA
 
o przeprowadzonej konsultacji w trybie określonym w Zarządzeniu nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 tj ) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 
Nie wniesiono żadnych uwag do projektu uchwały w terminie określonym w Zarządzeniu, w związku z tym projekt zostanie przedstawiony radnym Rady Gminy Świdnica podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz podczas sesji Rady Gminy Świdnica 16 grudnia 2020 r.
 

Komunikat Sanepidu

Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że w związku z jedną negatywną próbką wody w miejscowości Świdnica jest zobowiązany do zamieszczenia poniższego komunikatu Państwowego Inspektora Sanitarnego. Dodatkowo na terenie parkingu za Urzędem Gminy w Świdnicy został podstawiony beczkowóz z wodą pitną dla mieszkańców. Jednocześnie od jutra rano (od 9 grudnia) u Sołtysa miejscowości zostaną zdeponowane 5 litrowe butelki z wodą do odbioru dla mieszkańców. Informujemy, że sieć wodociągowa została zdezynfekowana i przepłukana. Dziś - 8 grudnia ponownie zostały pobrane próbki do analizy jakości wody, a wyniki powinny być znane w czwartek - 10 grudnia br. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map