Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Dofinansowanie do usuwania azbestu

Wójt Gminy Świdnica ogłasza wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie polegające na unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają skorzystać z dofinansowania w 2021 roku powinni złożyć wstępny wniosek do Urzędu Gminy Świdnica do dnia 30 marca 2021 roku. Wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica www.swidnica.zgora.pl w zakładce - Dla mieszkańca/Jak załatwić sprawę/Referat Gospodarki i Rozwoju. Wszelkich informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 68 327 31 15 wew. 140 w Referacie Gospodarki i Rozwoju.
 
Prace będą wykonywane pod warunkiem przyznania dotacji w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2019-2023”.
 
W przypadku otrzymania dofinansowania przez Gminę Świdnica, WFOŚiGW i NFOŚiGW pokryje 100% kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów azbestowych. Koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych ponoszą właściciele nieruchomości we własnym zakresie.
 

Zaktualizowany harmonogram

W związku ze zmianą jednego terminu w miejscowości Wilkanowo, w załączeniu zaktualizowany harmonogram odczytu wodomierzy.
 
Harmonogram odczytu wodomierzy ze zmianą
Harmonogram odczytu wodomierzy ze zmianą

Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy w gminie Świdnica od 25 lutego do 17 marca br.
Odczyty wodomierzy w gminie Świdnica od 25 lutego do 17 marca br.
Odczyty wodomierzy w gminie Świdnica od 25 lutego do 17 marca br.
 

Załączniki

Sprawdzamy błędy w dyktandzie

Dziękujemy wszystkim, którzy przystąpili do naszego gminnego dyktanda, napisali je i odważyli się je do nas wysłać! Osoby, które otrzymają nagrody, zostaną o tym poinformowane mailowo. A wszystkim, którzy chcą sprawdzić, ile zrobili błędów, udostępniamy tekst. Miłej zabawy przy sprawdzaniu!
 
Ponaddwustuwyrazowe
dyktando wielozdaniowe
Raczej nieskomplikowane
Dla Świdniczan napisane
 
Nie wahajcie się, nie trwóżcie
Jeśli niezbyt łatwe – mówcie
Łatwo jest napisać wszakże:
tamże ci, bodajże, jakże
 
dokądkolwiek znikądinąd
(Nie musisz nadrabiać miną)
nużąco, nużby i nuże!
Trudności nie nazbyt duże?
 
Och! Nieproste te wyrazy
Supertrudna jest polszczyzna
Wszak niełatwo jest napisać:
martwy ugór, ziemia żyzna
 
Chwasty, krze het na ugorze
a na miedzy coś chroboce
Coś chichoce w mysiej norze
i w kałuży coś rechoce
 
Brzęczą mrzyki, chrzęszczą chrząszcze
Jeż się jeży na chrabąszcze
Jerzyk schwycił trzmiela w locie
Sroka skrzeczy gdzieś na płocie
 
W chabrach czyżyk szaropióry
Makolągwa kląska w makach
W bruździe wróbel szarobury
dzierży w dzióbku pół robaka
 
Ponad pole kszyk wzlatuje
Ważkę czarno-żółtą goni
Hen gdzieś w lesie dzięcioł kuje
Hałas, że aż huczy w skroni
 
Ugór pługiem oracz zorze
Dzięcielina tu zakwitnie
Zarumieni się jak panna
Ożędkę się sierpem wytnie
 
A gżegżółka – ktoś zapyta?
Nie ma jej w dyktandzie naszym?
Nie gżegżółki dziś nie będzie
Zamiast niej warzęcha straszy
 
Zamiast niej pustułka huka
Kobuz żeru wypatruje
Potrzeszcz zgrzyta w gąszczu chaszczy
Żuraw w dziobie ma szczeżuję
 
Nie ma także i nie będzie
żołny, piegży, pomurnika
Nie zabraknie zaś, a jakże
trznadla, czyża i wydrzyka
 
Może starczy już tych wszystkich
chyżych chartów, zasuw, achów
Nieszczególnie się lękamy
pseudogramatycznych strachów
 
Pisać każdy z nas potrafi
Pilnieśmy (pilnie-śmy) się wszach uczyli
ortografii, więc dyktando
dokończymy wnet w pół chwili

Komisje i sesja Rady Gminy

W środę 24 lutego br. odbędzie się wspólne posiedzenie komisji oraz sesja Rady Gminy Świdnica. Przypominamy, że obrady można oglądać na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Załączniki

Zabawa u Seniorów

Podopieczni Domu Dziennego Pobytu Senior+ we wtorek potrójnie świętowali. Po pierwsze Walentynki, po drugie Ostatki, a do tego czworo Seniorów obchodziło urodziny. Przy dźwiękach muzyki, tanecznym krokiem, ze słodkim poczęstunkiem i ogromną radością wszyscy spędzili ten wyjątkowy czas. Walentynkowa ramka towarzyszyła im przez cały dzień, czego efektem są sercowe portrety. 
Zabawa u Seniorów
Zabawa u Seniorów
Zabawa u Seniorów
 

Zapisz się na dyktando

Od dziś – 15 lutego można się zapisać do II Gminnego Konkursu Ortograficznego, który w tym roku odbędzie się online. Tylko 20 osób będzie mogło wziąć udział w dyktandzie. Zapisy tylko telefonicznie. Szczegóły w regulaminie i na plakacie.
 

Załączniki

Bezpłatne poradnictwo

Zaktualizowana lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na stronach internetowych gmin.

Załączniki

Badania mammograficzne

6 maja br. po raz kolejny przy Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy stanie mammobus, w którym będą przeprowadzane bezpłatne badania mammograficzne refundowane przez NFZ dla kobiet w wieku 50-69 lat. Pozostałe panie mogą przebadać się odpłatnie. Już można się zapisać. Szczegóły na plakacie.
 
Plakat promujący badania mammograficzne w Świdnicy

Dotacja na wymianę pieca

Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany pieców centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na paliwo stałe na terenie gminy Świdnica.
Dotacje będą udzielane osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Świdnica na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji, polegające na wymianie źródła ciepła w budynkach mieszkalnych, na źródła o niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, przyjazne dla środowiska:
 1. kotły gazowe,
 2. kotły na paliwo stałe,
 3. kotły olejowe co.,
 4. kotły elektryczne co.,
 5. kotły na biomasę co.,
 6. pompy ciepła lub
 7. paneli fotowoltaicznych, w przypadkach, gdy Wnioskodawca posiada jedno z systemów ogrzewania, o których mowa powyżej.
Na realizację zadania w 2021 roku planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 50 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wnioski będą rozpatrywane do wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w uchwale budżetowej danego roku.
 
Dotacja będzie przydzielana w maksymalnej wysokości  50% poniesionych kosztów zakupu pieca, jednak nie więcej, niż 5.000,00 zł.
 
Do kosztów  kwalifikowanych nie można zaliczyć m.in.:
- kosztu demontażu stałego kotła,
- kosztu nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia,
- zmiany konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
- kosztu robót wykonany siłami własnymi przez dotowanego,
- kosztu przebudowy instalacji co. i cwu.
 
Dotacja przysługuje:
 1. osobom fizycznym, będącym właścicielem nieruchomości,
 2. osobom fizycznym, będącym współwłaścicielami nieruchomości, pod warunkiem otrzymania zgody od pozostałych właścicieli.
Szczegółowe zasady udzielania dotacji zostały określone w uchwale Nr XXV/181/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców co. i cwu. na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica
 
Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica,  ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, w terminie OD 15 LUTEGO do 15 KWIETNIA 2021.
W przypadku pytań lub wątpliwości, informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki i Rozwoju pod numerem telefonu 68 327 31 15  wew. 126 lub wew. 140 .
 
Dokumenty do pobrania:
 1. Regulamin określający zasady udzielenia dotacji celowej.
 2. Oświadczenie współwłaścicieli w sprawie zgody na realizację zadania wymiany kotła co. i cwu. na paliwo stałe.
 3. Wniosek o przyznanie dotacji celowej.
 4. Informacja beneficjenta o zrealizowaniu zadania objętego dotacją.
 5. Wniosek o wypłatę dotacji celowej.
Załączniki na stronie
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map