Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Podziękowania dla wieloletnich darczyńców w Słonem

22 października odbyło się spotkanie w Słonem z udziałem wójt Izabeli Mazurkiewicz, sołtys Wandą Ławniczak, oraz Teresą Przykutą - członkinią Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych. Panie podziękowały pani Grażynie Mazurek oraz panu Zygmuntowi Lubienieckiemu, wieloletnim przyjaciołom i darczyńcom, wspierającym najbardziej potrzebujące pomocy osoby z terenu gminy Świdnica. Wójt podziękowała również Wandzie Ławniczak za zaangażowanie i otwarte serce na potrzeby innych osób.
 
 
Podziękowania dla pani sołtys Słonego
 

Nad zalewem poćwiczymy

Kolejna atrakcja powstaje nad Świdnickim Zalewem. Właśnie rozpoczęło się montowanie urządzeń w Strefie Street Workout. Nad zalewem będzie więc można nie tylko wypoczywać, ale i spędzić aktywnie czas - ćwicząc. Urządzenia zostały zakupione z pieniędzy gminnych.

XXXVI sesja Rady Gminy Świdnica

25 października br. o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy Świdnica. Sesja Rady Gminy odbędzie się 27 października br. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną, na której znajdują się zawiadomienia o komisjach i sesjach Rady Gminy Świdnica z porządkiem obrad i materiałami https://swidnicagmina.esesja.pl/

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozuje się porywy wiatru do 72 km/h ( Zielona Góra ), miejscami do 90 km/h.
 
Prognozuje się  porywy wiatru do 72 km/h ( Zielona Góra ), miejscami do 90 km/h.

Rewitalizacja parku w Świdnicy

Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 2,1 mln zł na rewitalizację parku w Świdnicy.
Zarząd Województwa Lubuskiego pozytywnie zweryfikował projekt pod względem warunków formalnych, przeszedł on również pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i środowiskową oraz w zakresie kryteriów zgodności i stopnia zgodności ze Strategią ZIT MOF ZG.
Zadanie pn. „Odnowa Przyrodnicza Parku w miejscowości Świdnica” zostało dofinansowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.5 „Kapitał przyrodniczy regionu”, Poddziałania 4.5.2 „Kapitał przyrodniczy regionu – ZIT Zielona Góra”.
Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie.
park z lotu ptaka

Spotkanie dla wolontariuszy

W środę – 20 października, w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z prezesem Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych Romualdem Malinowskim.
Na spotkanie zaprosiła wójt Izabela Mazurkiewicz wspólnie ze ZLOP-em.
Głównym tematem rozmów był wolontariat i program Korpus Solidarności, z którego mogą skorzystać m.in. organizacje, instytucje, koordynatorzy wolontariatu. Więcej informacji www.korpussolidarnosci.gov.pl.
Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o ogłoszonych konkursach "Mini granty dla wolontariuszy na realizację ich autorskich projektów" i "Bony edukacyjne".
Zostały też omówione programy: Program wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego na lata 2018-2030 oraz Regionalne Partnerstwo dla Wolontariatu Edycja 2021-2023
 

Aktualizacja informacji dotyczącej programu "Granty PPGR"

W związku doprecyzowaniem zapisów dotyczących dokumentacji konkursowej projektu „Granty PPGR– wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, poniżej przedstawiamy aktualne druki oświadczeń oraz aktualny druk deklaracji udziału w programie. 

WAŻNA ZMIANA: W programie mogą wziąć udział osoby zamieszkujące na terenie gminy Świdnica (nie tylko w miejscowości Letnica, w której funkcjonował niegdyś PPGR)

Dokumenty uprawniające do złożenia przez Gminę Świdnica wniosku w ramach programu, należy złożyć do dnia 22.10.2021 r. w siedzibie:
Urzędu Gminy w Świdnicy
ul. Długa 38
66-008 Świdnica
 
Pytania dotyczące programu proszę kierować pod nr tel.: (68) 327 31 15 (wew. 121)
 

Załączniki

Dzień Edukacji Narodowej w gminnych szkołach

Dziś –14 października - z okazji Dnia Edukacji Narodowej wójt Izabela Mazurkiewicz odwiedziła szkoły w Świdnicy i w Słonem. Wójt złożyła życzenia wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty. Razem z dyrektorami wręczyła również nagrody poszczególnym pedagogom. Życzymy wszystkim pracującym w szkołach - sukcesów, satysfakcji z wykonywanych obowiązków oraz zdrowia i szczęścia w życiu osobistym!

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Krzysztof Stefański pośmiertnie odznaczony tytułem Honorowego Obywatela Gminy Świdnica

Wczoraj – 13 października odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Świdnica, podczas której byłemu wójtowi śp. Krzysztofowi Stefańskiemu został nadany tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica. Na sesji obecne były mama Helena Stefańska i żona Małgorzata. Byłego wójta wspominali m.in. Maria Serafin, Jerzy Nowak i Tomasz Cygański. Śp. Krzysztof Stefański w latach 1982 - 2008 był polonistą w Zespole Szkół w Świdnicy. W międzyczasie rozpoczął działalność samorządowca. W 1990 r. został Radnym Gminy Świdnica na dwie kadencje, radni wybrali go na przewodniczącego Rady. W latach 1998-2002 przewodniczył Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy. W 2008 r. objął funkcję kierownika Zespołu ds. Placówek Oświatowych w Świdnicy. W kadencji 2014-2018 był radnym i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego. Od 2010 r. był członkiem Rady Sołeckiej Świdnicy. Był też współzałożycielem Szkolnego Klubu Szermierczego Flesz Świdnica oraz współtwórcą Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Świdnica, które w 1999 r. po raz pierwszy zorganizowało Dni Ziemi Świdnickiej i przez wiele lat wydawało Wieści Świdnickie.
W 2018 roku został Wójtem Gminy.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

Gmina Świdnica przygotowuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
W związku z tym, dziś – 12 października odbyły się warsztaty diagnostyczne dotyczące budowania założeń do Strategii.
To pierwszy tego typu warsztat, którego celem była diagnoza potencjału gminy, analiza makro i mikrootoczenia, analiza SWOT w obszarach społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń oraz zidentyfikowanie problemów z perspektywy m.in. mieszkańców, pracodawców, pracowników, rodziców.
Biorących udział w spotkaniu podzielono na trzy grupy: gospodarka, przedsiębiorczość, turystyka, promocja, dziedzictwo lokalne; społeczność, usługi społeczne, seniorialne, edukacja, kultura, oferta spędzenia wolnego czasu; przestrzeń, ład przestrzenny, drogi, infrastruktura, ochrona środowiska
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 158
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej