Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Szczepienia przeciwko Covid-19 dla osób powyżej 80 i 70 roku życia

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY ŚWIDNICA, DRODZY SENIORZY,
 
RUSZYŁA REJESTRACJA NA SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19
 
I. Harmonogram rejestracji:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:
 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.
II. Termin szczepienia:
Szczepienia dla seniorów rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. 
 
III. Sposób rejestracji:
Dla osób uprawnionych (od 15.01 - osoby powyżej 80. roku życia, od 22.01 - osoby powyżej 70. roku życia), istnieją 3 możliwości zapisu na szczepienie:
 
1. Kontakt z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej lub Punktem Szczepień.
Na terenie gminy Świdnica punkt szczepień znajduje się w Przychodni Lekarskiej Panaceum w Świdnicy. Rejestracji można dokonać pod nr telefonu: 68 320 0109
Wykaz punktów szczepień dostępny jest na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie/lubuskie
 
2. Elektroniczna rejestracja poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl
System zaproponuje pięć dostępnych terminów w punktach szczepień, które znajdują się blisko Twojego miejsca zamieszkania. Istnieje możliwość wyboru dowolnego terminu i miejsca szczepienia. Zaraz po dokonaniu rejestracji, otrzymacie Państwo powiadomienie SMS, a następnie przypomnienie o szczepieniu dzień przed planowanym terminem. Nie będzie potrzebny numer e-skierowania.
Jeśli chcesz skorzystać z tego sposobu rejestracji, musisz posiadać Profil Zaufany. Jeżeli go nie masz, skontaktuj się z infolinią NFZ 989, bezpośrednio z wybranym punktem szczepień lub skorzystaj ze wsparcia swojej przychodni.
 
3. Całodobowa i bezpłatna infolinia - 989
Do zapisu wystarczy numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego. Na podany numer przyjdzie SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie.
 
Jeżeli macie Państwo problem z zarejestrowaniem się lub dojechaniem do punktu szczepień, należy zadzwonić do Urzędu Gminy Świdnica. Wójt Gminy Świdnica wyznaczył koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 68-327 31 18 wew. 150 lub  tel. kom. 600 983 937 – w godzinach pracy Urzędu.
 
IV. Dlaczego warto się szczepić:
 1. Uchronisz się przed zakażeniem Covid-19
 2. Uratujesz komuś życie
 3. Masz taką możliwość – szczepionki są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne
 4. Pomożesz zwalczyć pandemię na świecie
 5. Zyskasz spokój wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych
 6. Szczepionki są bezpieczne – zbadane przez polskie i unijne instytucje
 7. Zostaniesz zbadany wcześniej i poznasz swój stan zdrowia
 8. Dzięki Tobie wcześniej wrócimy do normalności
 9. To szansa na:rezygnację z maseczek, powrót do spotkań z rodziną i przyjaciółmi, swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin, teatrów …
 10. Szczepionka to najbardziej skuteczna metoda chroniąca przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z powodzeniem korzysta z tego od kilkuset lat.
 
Szerzej na:
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dlaczego-warto-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19
 
Pomożemy się Państwu zarejestrować i zorganizujemy transport.
 
SZCZEPIENIA SĄ DOBROWOLNE I BEZPŁATNE!
 
 
Pełniący funkcję Wójta Gminy Świdnica
Bogdan Mucha

HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW WNIOSKÓW NA ROK 2021

rezentujemy wszystkim zainteresowanym zaktualizowany Harmonogram planowanych naborów wniosków na rok 2021 i zachęcamy do udziału w najbliższych naborach wniosków.

Ostrzeżenie mteorologiczne

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem lub mokrego śniegu.
 
 

Odświeżona Gazeta Gminna

Pierwszy w tym roku numer Gazety Gminnej przedstawiamy w nieco odnowionej szacie graficznej. Już ponad dwa lata Gazeta trafia do Państwa domów, czas więc na drobny lifting. W styczniowym numerze po raz pierwszy Babcie i Dziadkowie będą mogli przeczytać życzenia złożone przez Wnuków i Prawnuków. Mamy nadzieję, że wszystkim przyniosą one wiele radości. A tematem numeru są inwestycje gminne – zarówno te zakończone w 2020, jak i bieżące. Życzymy miłej lektury!
 
Okłada styczniowego wydania Gazety Gminnej, na której znajdują się zdjęcia realizowanych w 2020 roku inwestycji (hala sportowa w Słonem, przedszkole gminne oraz biblioteka gminna)

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :
Zakład Usług Komunalnych
ul. Długa nr 25
66-008 Świdnica
tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68  327-37-04
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072
 
Odśnieżanie i posypywanie utwardzonych dróg gminnych solą wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe ul. Jana Pawła II nr 33, 66-100 Sulechów.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozowane zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
 

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022 W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH 500+ i ŚWIADCZENIACH 300+

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022
W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH 500+ i ŚWIADCZENIACH 300+
 
W celu uzyskania świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1 (tel. 68 3273-230).
Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem: Portalu Emp@tia, Bankowości elektronicznej oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego 2021r., a w formie papierowej od
1 kwietnia 2021r.
Ponadto druki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
 
            W celu uzyskania świadczenia 300+ na nowy rok 2021 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka lub elektronicznie  w okresie od 1 lutego 2021r. do 30 listopada 2021r.
W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie:
 • od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień 2021r.
 • od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Świdnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica:
http://bip.swidnica.zgora.pl/procedury/5/66/Dobry_Start_300_2B/
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 
 

XXV sesja Rady Gminy Świdnica

RO.0012.  .2021                                                                                                          Data: 11.01.2021 r.                                                                                          
Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał w sprawie:
1) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały  budżetowej,
i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
4) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica;
5) wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
      6. Zamknięcie posiedzenia.   
 
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
RO.0002.1.2021                                                                                                         Data: 11.01.2021 r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez
wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
     10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica.
     11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
     12. Zamknięcie obrad.     
         
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
 

Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa do kwoty 23 050,00 zł na osobę, przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy do kwoty 1 475,00 zł miesięcznie na osobę.
 
WZDZ w Gorzowie Wlkp. obejmie wsparciem 50 mieszkańców woj. lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1.03.2020r. w związku z COVID-19.
 
W związku z powyższym bardzo prosimy o pomoc w rekrutacji uczestników poprzez rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
 
1 2 3 4 5 6 ... 124
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej