Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA W KLASACH I-III

Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

16.03.2014 
 W październiku 2012 r. rozpoczęła się realizacja projektu, którego beneficjentem jest Gmina Świdnica, pn. Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Świdnica. Dzięki projektowi 76 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Świdnicy i Szkoły Podstawowej w Słonem uczestniczy w dodatkowych zajęciach (łącznie 480 jednostek lekcyjnych): - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, - logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, - rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – języki obce dla dzieci, język angielski - rozwijających zainteresowania uczniów wybitnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Zajęcia te będą realizowane do końca roku szkolnego 2012/2013.W ramach projektu zakupione zostaną specjalistyczne pomoce dydaktyczne, materiały biurowe oraz urządzenia multimedialne – laptopy i tablica interaktywna. Będą wykorzystane do realizacji zajęć w ramach projektu, a po jego zakończeniu zostaną na wyposażeniu gminnych placówek oświatowych.
 
 
W związku z oszczędnościami poprzetargowymi Urząd Marszałkowski przychylił się do wniosku wójta Adama Jaskulskiego o umożliwienie wykorzystania kwoty oszczędności oraz znaczne zwiększenie kwoty łącznej (z 76.685 zł na 91.962 zł)w celu zakupienia pomocy dydaktycznych i dodatkowego wyposażenia dla szkół. Umożliwi to przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z trudnościami polonistycznymi (w Świdnicy) i matematycznymi (w Słonem). Drugi etap realizacji projektu objął 32 uczniów. Każdy z nich weźmie udział w 30 godzinach dodatkowych zajęć.
 
Projekt realizowany będzie od 1 października 2013 do 30 czerwca 2014
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej