Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŚWIADCZENIA RZECZOWE

Świadczenia rzeczowe - przeznaczanie do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

Karta sprawy:
Jednostka prowadząca sprawę:
RO – Inspektor ds. OCZKiO
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Telefon: +48 68 327 32 14
Fax: +48 68 327 31 27
 
 
Podstawa prawna:
 • art. 208 ust. 1 i art. 210 ust 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1430 z późn. zm );
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004 r. Nr 181 poz. 1872 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm ).
Dokumenty od wnioskodawcy:
Wniosek o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie etatowych/doraźnych potrzeb, planowanych do wykonania w czasie pokoju/w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny/o przeznaczenie nieruchomości na cele świadczeń rzeczowych w związku z używaniem ich w czasie kwalifikacji wojskowej powinien zawierać:
określenie jednostki organizacyjnej na rzecz, której świadczenie ma być wykonane;
 • termin dostarczenia/udostępnienia;
 • miejsce dostarczenia/udostępnienia;
 • miejsce postoju jednostki organizacyjnej;
 • potrzebę zobowiązania do wykonania świadczenia bez odrębnego wezwania;
 • przeznaczenie i okres, przez jaki przedmioty świadczenia będą wykorzystane;
 • nazwę i rodzaj przedmiotu świadczenia;
 • miejscowość/dane o posiadaczu lub właścicielu;
 • liczbę sztuk.
Wymagane opłaty – Nie pobiera się.
 
Termin i tryb realizacji – Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jednostka odpowiedzialna – Stanowisko Inspektor ds. OCZKiO. Pokój nr 20, telefon: 68 327 32 14 wew. 133
 
Tryb odwoławczy – Odwołanie od decyzji do Wojewody Lubuskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej