Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu

Postępowanie w przypadku znalezienia niewybuchu

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów niekiedy bliżej nam nieznanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
 
„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA"
 
Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie powoduje, że mimo zakończenia działań zbrojnych wojna nadal zbiera ofiary.
 
KATEGORYCZNIE NIE WOLNO PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW!
 
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
 
Tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału:
  1. Znalazca po stwierdzeniu, że jest to przedmiot, który może być niebezpieczny nie powinien dotykać go, przesuwać i nie manipulować przy nim;
  2. Znalazca (niewybuchu lub niewypału) w miarę możliwości powinien niezwłocznie (najlepiej, gdy znajduje się przy tym przedmiocie w bezpiecznej odległości) zgłosić znalezienie uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom:
  • Urząd Gminy w Świdnicy (tel.: +48 68 327-31-15, fax: +48 68 327-31-27)
  • Policja – tel. 997 lub zadzwoń na numer alarmowy 112
  • Patrol rozminowania (Rejon odpowiedzialności patrolu rozminowania dla powiatu zielonogórskiego – 4 binż – 67-200 Głogów, ul. Wojska Polskiego 58, tel. 76 8364303, 76 8364953)
       3. Dokonując zgłoszenia należy podać fakt (okoliczności) wykrycia, miejsce i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może wskazać miejsce znajdowania się przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych;
       4. W miarę możliwości znalazca powinien oznakować miejsce znalezienia niewybuchu oraz drogę dojścia dojazdu do nich.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej