Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020 czyli kto się musi stawić?
Zgodnie z art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada, 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980), na komisję wojskową 2020 muszą obowiązkowo stawić się:
 • mężczyźni urodzeni w 2001 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1996–2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wszystkie osoby z roczników 1999–2000, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano
  za czasowo niezdolne do służby wojskowej
 • do tego, na kwalifikację wojskową obowiązkowo muszą stawić się kobiety z roczników
  1996–2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące
  w 2020 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia
 • osoby pełnoletnie, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności
  do czynnej służby wojskowej.
 
Kiedy i gdzie należy się stawić do kwalifikacji?
Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) dla Powiatu Zielonogórskiego pracuje od 16.03 do 2.04 2020 r.
Zameldowani na terenie Gminy Świdnica muszą wstawić się przed PKL w dniu 30 lub
31 marca 2020 r. o godzinie 8.00 w Zielonej Górze – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44.
 
Dokumenty i dokumentacja medyczna, które musisz zabrać
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły
Jeśli po raz kolejny stawiasz się na kwalifikację wojskową musisz zabrać dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji, książeczkę wojskową. 
 
Czy trzeba się stawić na wezwanie?
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo
na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia
do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, pok.20, tel. (68) 327 31 15 w. 133.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej