Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Gminne Przedszkole

Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica”

 
Gmina Świdnica realizuje projekt pn.: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica 
Nr umowy RPLB.08.01.01-08-0004/20-00 z dnia 27.08.2020 r.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Świdnica i powiecie  zielonogórskim poprzez poszerzenie bazy oświatowej o nowe 45 miejsc wychowania przedszkolnego. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie edukacji przedszkolnej dzięki organizacji zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęć logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 95 dzieci oraz rozwój kompetencji dwóch nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej.
 
Zaplanowane działania będą realizowane w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 r. i przyczynią się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w szczególności wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans edukacyjnych, rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami i poprawy jakości wychowania przedszkolnego.
 
 
Całkowita wartość projektu: 979 144,08 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 832 273,23 zł
Dofinansowanie: 85%
 
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 8. Nowoczesna edukacja, Działanie: 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej