Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

WĘGIEL

Informacja Wójta Gminy Świdnica o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego od dnia l stycznia 2023 r.

Załączniki

Informacje z MSWiA dot. dystrybucji węgla przez gminy

Informacje z MSWiA dot. dystrybucji węgla przez gminy
Informacje z MSWiA dot. dystrybucji węgla przez gminy
Informacje z MSWiA dot. dystrybucji węgla przez gminy

Informacja Wójta Gminy Świdnica o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

 
 • Na podstawie  art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 2236), Wójt Gminy Świdnica informuje o przystąpieniu Gminy Świdnica do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022
 • Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz osobom, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie głównego źródła ogrzewania.
 • Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Mieszkaniec odbiera węgiel własnym transportem lub korzysta z transportu składu opałowego  (dodatkowo płatne). 
 • Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  - 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  - 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.
 • Wnioski składać można w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
 • Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla  będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.
 • Odbiór węgla możliwy będzie po otrzymaniu faktury oraz dokonaniu wpłaty. Płatność możliwa będzie gotówką lub kartą  w kasie Urzędu lub przelewem na wskazany na fakturze nr rachunku bankowego.  Każdorazowo odbiór węgla będzie uzgadniany z pracownikiem Urzędu i składu węgla.
 • Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica  pod nr tel. 600 983 937.
poradnik

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej