Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi na 2020 r

  • 09-12-2020
                                                Świdnica, 09 grudnia 2020 r.
 
 
 
INFORMACJA
 
o przeprowadzonej konsultacji w trybie określonym w Zarządzeniu nr 0050.103.2020 Wójta Gminy Świdnica z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020.1057 tj ) projektu uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Świdnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 
Nie wniesiono żadnych uwag do projektu uchwały w terminie określonym w Zarządzeniu, w związku z tym projekt zostanie przedstawiony radnym Rady Gminy Świdnica podczas posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz podczas sesji Rady Gminy Świdnica 16 grudnia 2020 r.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją