Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Komunikat Sanepidu

  • 11-12-2020

Komunikat w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Świdnica (gm. Swidnica] zaopatrującego miejscowość Świdnica.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym w zakresie: bakterii grupy coli, Escherichia coli, Enterokoków, oraz pod względem fizykochemicznym w zakresie: pH, przewodności, rnanganu, barwy, mętności, smaku i zapachu spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn.zm).
Komunikat Sanepidu o warunkowej przydatności wody w m. Świdnica

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją