Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca”

  • 11-01-2021
Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” rozpoczął realizację projektu ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna,  Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 
Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł (kwota dofinansowania 170 000,00 zł, wkład własny 30 000,00 zł). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.2022r. Projektem obejmiemy 20 osób będących beneficjentami ośrodka z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, problemem bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezdomności. W okresie realizacji projektu zapewnimy uczestnikom wsparcie psychologa, asystenta rodziny. Będziemy realizować pracę socjalną, zorganizujemy warsztaty ,,Szkoła dla rodziców”, piknik majowy, spotkanie integracyjne ,,Mikołajki”, grudniowe spotkania świąteczne, szkolenia zawodowe.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u klientów GOPS w Świdnicy umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo na rynek pracy. Ponadto rezultatem projektu będzie wypracowany model pracy socjalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, który zostanie wdrożony w pracę socjalną ośrodka na przyszłe lata.
 
Anna Mierzwa
Kierownik GOPS
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją