Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

  • 11-01-2021
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa do kwoty 23 050,00 zł na osobę, przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy do kwoty 1 475,00 zł miesięcznie na osobę.
 
WZDZ w Gorzowie Wlkp. obejmie wsparciem 50 mieszkańców woj. lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1.03.2020r. w związku z COVID-19.
 
W związku z powyższym bardzo prosimy o pomoc w rekrutacji uczestników poprzez rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją