Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Ogłoszenie o naborze członków Komitetu Rewitalizacji

  • 16-05-2024
Wójt Gminy Świdnica ogłasza nabór na członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LX/438/2023 Rady Gminy Świdnica z dnia 13.12.2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Świdnica w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego i realizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Świdnica na lata 2023-2030 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Świdnica  w zakresie rewitalizacji.
 
Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od dnia 17 maja 2024 do 10 czerwca 2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie formularza poniżej.
 
 
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją