Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kontakt

Kontakt

  • 07-12-2018
Gmina Świdnica informuje, że mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz zapewnienie ciągłości pracy urzędu i jednostek organizacyjnych, od poniedziałku – 12 października 2020 r. nastąpi czasowe ograniczenie w swobodzie poruszania się po budynku urzędu oraz jednostkach organizacyjnych. Wszystkie osoby, które będą chciały skorzystać z bezpośredniej obsługi, będą musiały odpowiednio wcześniej umówić się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
URZĄD GMINY 
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica 
urzadsw@swidnica.zgora.pl
Skrytka ePAUP  /62bccw99fy/SkrytkaESP
 
tel.: +48 68 327-31-15
Urząd czynny w godz.: Kasa urzędu czynna w godz.: 
pn. 7:00-16:00 pn. 7:30-15:00
wt.- cz. 7:00-15:00 wt.- cz. 7:30-14:00
pt. 7:00-14:00 pt. 7:30-13:00
Po godzinach funkcjonowania kasy opłaty w Referacie Finansowym urzędu można uiszczać wyłącznie kartą płatniczą.
 
NR KONTA BANKOWEGO: 
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze   93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
WÓJT
 
 
ZASTĘPCA WÓJTA
 
 
SEKRETARZ GMINY
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska  skarbnik@swidnica.zgora.pl / wew. 134
 
REFERAT OGÓLNY
 
KIEROWNIK REFERATU OGÓLNEGO
Anna Kościukiewicz  a.kosciukiewicz@swidnica.zgora.pl / wew. 150
 
Główny Specjalista ds. organizacyjno-prawnych
Beata Łuckiewicz-Kropska b.kropska@swidnica.zgora.pl / wew. 123
 
INSPEKTOR DS. ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Anna Równicka  urzadsw@swidnica.zgora.pl / wew. 141
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Anita Nowak  a.nowak@swidnica.zgora.pl / wew. 135
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI STATUTOWYCH ORGANÓW GMINY
Agata Pańtak  a.pantak@swidnica.zgora.pl / wew. 136
 
INSPEKTOR DS. OŚWIATY
Dorota Sapa  d.sapa@swidnica.zgora.pl / wew. 121
 
INFORMATYK
Robert Fidos  r.fidos@swidnica.zgora.pl / wew. 137
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Jerzy Rzeźnik  oc@swidnica.zgora.pl / wew. 133
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak  oc@swidnica.zgora.pl / wew. 143
 
REFERAT FINANSOWY
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH I OBSŁUGI KASY
Elżbieta Słowik  e.slowik@swidnica.zgora.pl / wew. 124
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI
Lidia Madej  l.madej@swidnica.zgora.pl / wew. 127
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Genowefa Kisiel  g.kisiel@swidnica.zgora.pl / wew. 127
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska  m.wroblewska@swidnica.zgora.pl / wew.127
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Agnieszka Małuszyńska  a.maluszynska@swidnica.zgora.pl / wew. 130
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Edyta Jarosiewicz  e.jarosiewicz@swidnica.zgora.pl / wew. 130
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI
Magdalena Zuber m.zuber@swidnica.zgora.pl 
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
 
KIEROWNIK REFERATU GOSPODARKI I ROZWOJU
Katarzyna Krynicka  k.krynicka@swidnica.zgora.pl / wew. 132
 
Z-CA KIEROWNIKA INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA, PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
Paweł Rawdanis  p.rawdanis@swidnica.zgora.pl / wew. 126
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  a.korotczuk@swidnica.zgora.pl / wew.131
 
INSPEKTOR DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska  j.domanska@swidnica.zgora.pl / wew.140
 
INSPEKTOR DS. PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Maria Wojciechowska-Czerpińska  m.wojciechowska@swidnica.zgora.pl / wew. 145
 
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA
Agnieszka Mrozik  a.mrozik@swidnica.zgora.pl / wew. 126
 
PODINSPEKTOR DS. INWESTYCJI I ROZWOJU
Andrzej Stępniak a.stepniak@swidnica.zgora.pl / wew. 131
 
REFERAT PROMOCJI, WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
 
KIEROWNIK REFERATU PROMOCJI, WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Dagmara Ostrowska d.ostrowska@swidnica.zgora.pl/ wew. 151
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I SPRAW ZAGRANICZNYCH
Maja Kostrzewa  m.kostrzewa@swidnica.zgora.pl / wew. 144
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak  k.misztak@swidnica.zgora.pl / wew. 144
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Krzysztof Noga  k.noga@swidnica.zgora.pl / wew. 137
 
STRAŻ GMINNA
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica  sg@swidnica.zgora.pl / 606 183 360
 
GMINNY OŚRODEK KULTURY
Ogrodowa 37, 66-008 Świdnica
 
DYREKTOR GOK
Paulina Szewczyk  dyrektor@gokswidnica.pl
tel. 68 327 33 22
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Długa 85/1, 66-008 Świdnica
tel. 68 327 32 30, 68 324 34 85
Skrytka ePAUP  /g0h308wlvk/SkrytkaESP
KIEROWNIK GOPS
Anna Mierzwa
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lidia Flejszer
 
Referat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:
  • Specjalista ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – Alicja Łotocka – Czapla
  • Referent ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych – Katarzyna Kautz
Referat pomocy społecznej:
  • Rejon I :  Świdnica, Piaski, Łochowo – starszy specjalista pracy socjalnej – Ilona Felsman
  • Rejon II:  Koźla, Grabowiec, Lipno, Letnica – specjalista pracy socjalnej – Renata Getinger – Jaworska
  • Rejon III:  Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Wilkanowo, Słone- specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Skorek
  • Aspirant pracy socjalnej – Kamila Tomaszewska
  • Asystent rodziny – Anna Rozynek
  • Psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
Skrytka ePUAP:  /ZUKSwidnica/SkrytkaESP
 
KIEROWNIK ZUK
Magdalena Widańska
 
DZIAŁ FINANSOWY
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Ewa Turuto
 
/PODINSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI / SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła
 
PODINSPEKTOR KASJER
Dorota Szober
 
POMOC ADMINISTRACYJNA
Barbara Warzecha
 
DZIAŁ GOSPODARKI
 
INSPEKTOR DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Edward Szober
 
SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA, ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ORAZ UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
Bogdan Ziemiański
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
POMOC ADMINISTRACYJNA
Elżbieta Stafecka
 
PODINSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt
 
DZIAŁ TECHNICZNY
 
STARSZY MISTRZ DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Czesław Tomasik
695 933 071, 605 933 071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
KONSERWATOR
Szymon Janek
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ŚWIDNICA
 
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
68 327 35 74
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
68 327 35 74
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - DRZONÓW
 
KONSERWATOR
Wojciech Andrzejewski
68 321 57 15
 
GMINNY OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Ogrodowa 36A, 66-008 Świdnica
tel. 68 327 33 65, 882 135 626
 
DYREKTOR GOSiR
Jan Doliński
tel. 882 135 626
 
SEKRETARIAT
Daria Strzelec
tel. 882 135 626

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Urbańska
tel 882 122 266
 
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA
ul. Długa 25
66-008 Świdnica
tel. 606790063, 788053322

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją