Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Pawłowskoje

Pawłowskoje

  • 18-09-2018
15 sierpnia 2011r. zostało zawarte porozumienie między Gminą Pawłowskoje (Rosja) a Gminą Świdnica. W imieniu Gminy Pawłowskoje porozumienie podpisał Wójt Igor Abubekirov, natomiast ze strony Gminy Świdnica Wójt Adam Jaskulski.
 
Link gmina Pawłowskoje: http://www.pavlovskoeadm.ru/ 
Link powiat suzdalski: http://www.suzdalregion.ru/
 
W maju 2011r. gminę Świdnica odwiedziła delegacja rosyjska powiatu Suzdal. Delegacji przewodziła p. Tatjana Sribnaja Aleksadrowna z-ca starosty, której zadaniem było m.in. zainicjowanie współpracy z samorządami lokalnymi w Polsce z gminami powiatu suzdalskiego. W ramach wizyty delegacja zwiedziła Świdnicę, oglądała halę sportową, w której wysłuchano spontanicznego koncertu zespołu Radnica wykonującego  pieśni starorosyjskie oraz Zespół Szkół im. JP II. Właśnie tam odbyło się również oficjalne spotkanie reprezentacji gminy Świdnica, gminy Czerwieńsk z rosyjskimi gośćmi. Podczas spotkania podjęto wstępną decyzję o podjęciu współpracy miedzy gmina Świdnica, a rosyjską gminą Pawłowskoje leżącą w powiecie Suzdalskim.  
    
W sierpniu 2011 r. delegacja z gminy Świdnica i delegacja z gminy Czerwieńsk na zaproszenie starosty suzdalskiego odbyła podróż do Rosji.
Termin wizyty zbiegł się z obchodami Dni Ziemi Suzdalskiej, jednym z najciekawszych i najbardziej popularnych tego rodzaju imprez turystycznych w Rosji.

Podczas wizyty delegacja z gminy Świdnica miała okazję zapoznać się z warunkami i specyfiką funkcjonowania samorządu lokalnego w Rosji. Wizytowano starostwo powiatowe, szkoły podstawowe, przedszkola, domy kultury… szczególne zainteresowanie gospodarzy wzbudził sposoby rozwiązywania problemów kanalizacyjnych i „śmieciowych” w Polsce.

Delegacja polska nawiązała również kontakt z Polonią we Włodzimierzu. Kontakt ten jest utrzymywany.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją