Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

OBOWIĄZEK NAUKI

OBOWIĄZEK NAUKI

  • 18-09-2018
„Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki (16-18 lat) obowiązani są do informowania Wójta Gminy na terenie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko oraz o zmianach w tym zakresie.
Wzór oświadczenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy, w zakładce: https://bip.swidnica.zgora.pl/procedury/14/76/Obowiazek_nauki/
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.”

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją