Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

BOLESŁAW STRZELCZYK

Bolesław Strzelczyk

  • 05-07-2019
Bolesław Strzelczyk
(ur. w  1952 r., zm. w 2007 r.)
Był i pozostał jedną z najwybitniejszych postaci naszej gminy.
Całe życie zawodowe i społecznikowskie poświęcił współpracy z ludźmi, umiał wysłuchać, doradzić, nigdy nie odmówił pomocy. 1 grudnia 1974 roku objął stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy. Udzielił około dwustu pięćdziesięciu ślubów. W 1980 roku na czternaście następnych lat został dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy. W 1997 roku powierzono mu kierowanie nowo utworzonym Zespołem do spraw Placówek Oświatowych. Od tego czasu zajmował się zawodowo sprawami oświaty. Strażakiem-ochotnikiem w OSP Świdnica został w 13 roku życia. Podczas wieloletniej służby pełnił funkcję prezesa, pierwszego wiceprezesa – naczelnika oraz funkcję komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej.  Za wzorowe wykonywanie obowiązków został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. 19 grudnia 2005 roku został odznaczony odznaką czterdziestolecia wysługi OSP.
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świdnica przyznano Bolesławowi Strzelczykowi 15 czerwca 2007 r. (Uchwała Rady Gminy Nr VI/25/07)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją