Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

NAJNOWSZE INWESTYCJE

Najnowsze inwestycje

  • 12-10-2018
Podpisana umowa na budowę przedszkola
 
W urzędzie gminy odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisano umowę na budowę przedszkola i żłobka w Świdnicy. Zastępca wójta Izabela Mazurkiewicz i skarbnik Katarzyna Wybranowska przekazały umowy wykonawcy, którym są: Biuro Obsługi Budownictwa „GOKA” Grzegorz Sachar – Lider Konsorcjum, TAURUS Budownictwo i Usługi Jarosław Kopciuch – Partner Konsorcjum.  Przedszkole ma być gotowe do końca maja 2022 roku. Powstanie na placu między budynkiem szkoły w Świdnicy, a parkiem. Będą się tam mieściły 4 oddziały przedszkolne i jeden żłobkowy. – Stworzymy dzieciom warunki, jakich jeszcze w gminie nie miały – mówiła I. Mazurkiewicz. Przedszkole i żłobek będą bardzo nowoczesne.
Koszt budowy to ponad 5 mln zł. Na funkcjonowanie i wyposażenie placówek Gmina pozyskała środki unijne w wysokości 1,5 mln zł.
 
      
 
Budowa dróg gminnych: Chabrowa, Rumiankowa i Makowa
 
Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica (ulice: Chabrowa, Rumiankowa, Makowa) – inwestycja z udziałem dofinansowania z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
  • termin realizacji do 30.11.2018r.
  • wartość zadania 2.700.000,00 zł
Przed iwnestycją
 
 
Budowa dróg gminnych: Dębowa, Sosonowa, Cisowa, Lipowa i Świerkowa.
 
Budowa  dróg  gminnych  wraz  z  budową  kanalizacji  deszczowej,  rowów  przydrożnych,  wylotem  ścieków i  likwidacją kolizji oraz infrastrukturą towarzyszącą. Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa i  codziennego komfortu życia mieszkańców przy ulicy Dębowej ,Sosnowej, Cisowej, Lipowej i Świerkowej w Świdnicy. Inwestycja z udziałem dofinansowania z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz Programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej
 
Przed inwestycją
 
 
Po inwestycji
 
 
Stacja Uzdatniania wody w Świdnicy
 
23 lutego 2017 roku Gmina Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura Działanie 4.3 Gospodarka wodno -ściekowa projektu pn. „Budowa               i modernizacja systemu wodno -kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu wodno- ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu”. Projekt swoim zakresem obejmujmował           3 zasadnicze zadania inwestycyjne:
  1. Budowa automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody dla miejscowości Świdnica
  2. Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni ścieków w Świdnicy
  3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Drzonowie
Na obu oczyszczalniach zostały wykonane instalacje fotowoltaiczne, dzięki czemu zmniejszone zostaną koszty eksploatacji w zakresie zużycia energii do celów technologicznych. W efekcie realizacji projektu zwiększeniu ulegnie przepustowość hydrauliczna obu oczyszczalni, co umożliwi ich  dostosowanie do ładunku zanieczyszczeń, jaki jest przez nie odbierany z terenu aglomeracji Świdnica. Dzięki tej inwestycji nastąpi przede wszystkim poprawa jakości wody do spożycia w zakresie redukcji ponadnormatywnych związków żelaza i manganu.
Całkowita wartość projektu wyniosła 8.019.848,13 zł, natomiast wartość unijnego dofinansowania stanowiła ok. 4.000.000,00 zł. Cała reszta, tj. ponad cztery miliony złotych, została wyłożona z budżetu Gminy Świdnica.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki