Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ADAM JASKULSKI

Adam Jaskulski

  • 05-07-2019
Adam Jaskulski
(ur. w 1952)
 
Absolwent Akademii Rolniczej w Szczecinie, ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa i administracji oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie w zakresie prawa europejskiego. Od 1994 do 2018 roku pełnił funkcję Wójta Gminy Świdnica. Jest m.in. prezesem i założycielem Oddziału Lubuskiego Polskiego Komitetu Zwalczania Raka, prezesem Koła Łowieckiego DROP w Zielonej Górze, był sekretarzem Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego, a także Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego i członek władz wojewódzkich Związku  Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zielonej Górze. Hobby: działalność społeczna, aktywne wędkarstwo, łowiectwo traktowane jako kontakt z przyrodą, turystyczne wycieczki  motorowe, książka.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją