Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REFERAT FINANSOWY

REFERAT FINANSOWY

  • 10-07-2019
Tel. 327 31 15 wew. 127
Sprawy:
- wydawanie zaświadczeń: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych zbywającego,
- składanie  informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
- składanie wniosków o wydanie zaświadczeń,
- składanie wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych,
- składanie wniosków o ulgi i zwolnienia podatkowe,
- składanie deklaracji podatku od środków transportowych.
 
Tel. 327 31 15 wew. 124
Sprawy:
- obsługa kasy w zakresie podatków i opłat lokalnych,
- składanie deklaracji podatku (rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób prawnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją