Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe

  • 22-11-2019
Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby.
Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.
Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń:
- ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta;
- zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików;
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- stosować w gospodarstwie procedury sanitarne;
- utrzymywać gospodarstwo w czystości;
- dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie;
- stosować odkażanie bieżące;
- używać osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt;
- nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia;
- nie skarmiać zwierząt zlewkami.
 

 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją