Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kalendarium

Gala Stypendialna

  • 08-09-2023
 
23 listopada o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury odbędzie się Gala wręczenia stypendiów gminnych. Stypendia są przyznawane w dwóch grupach: uczniowie szkół podstawowych i studenci. Głównymi kryteriami otrzymania stypendium przez uczniów są:
- uzyskanie wymaganej średniej ocen: uczniowie kl. IV-V – 5,50, uczniowie kl. VI-VIII – 5,20,
- uczęszczanie do szkół podstawowych na terenie gminy Świdnica, bez względu na miejsce zamieszkania,
- złożenie wniosku w terminie 5 ostatnich dni roboczych miesiąca sierpnia.
 
Kryteriami dla studentów są:
- uzyskanie wymaganej średniej ocen: 4,60,
- kontynuowanie nauki w kolejnym roku akademickim,
- stałe zameldowanie na terenie gminy Świdnica,
- złożenie wniosku w terminie 5 ostatnich dni roboczych miesiąca września.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją