Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

CZYSTE POWIETRZE

Uwaga oszuści!!!

  • 29-03-2024
Szanowni Mieszkańcy,
 
Dochodzą nas bardzo niepokojące informacje dotyczące realizowanego przez Gminę Świdnica Programu Czyste Powietrze. Domy naszych mieszkańców zaczęły odwiedzać osoby, które pokazują certyfikat i upoważnienie rzekomo wystawione w urzędzie gminy. Mówią, że są osobami współpracującymi z Gminą przy realizacji programu. Osoby takie nakłaniają do wystawienia pełnomocnictwa, dzięki któremu GOPS może wydać im zaświadczenia niezbędne do zgromadzenia dokumentacji. Oferują również złożenie w naszym imieniu  wniosku o dotację w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skutkiem wydania takiego pełnomocnictwa może być zaciągnięcie przez te osoby kredytu albo zakup drogiego sprzętu, który trzeba będzie spłacać samemu. Realizacja takiego wniosku będzie możliwa, jednak obarczona jest dużym ryzykiem pozyskania mniejszego dofinansowania lub może generować dodatkowe opłaty za złożenie wniosku, który co do zasady jest bezpłatny.
 
 
Jeszcze raz Państwa informujemy, że w urzędzie gminy znajduje się punkt konsultacyjno-informacyjny do programu Czyste Powietrze, a pracownicy nie odwiedzają nikogo w domach. Chyba że na wyraźną prośbę mieszkańca, po wcześniejszym umówieniu. Gmina nie wydaje również certyfikatów i poświadczeń związanych z realizacją programu Czyste Powietrze.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją