Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Nowy Rozdół

Nowy Rozdół

  • 28-03-2022
24 marca 2022 r. zostało podpisane porozumienie między Gminą Świdnica, a miastem Nowy Rozdół na Ukrainie. Po rozmowach telefonicznych wójt Izabeli Mazurkiewicz z burmistrz Nowego Rozdółu Jaryną Jacenko oraz piśmie intencyjnym dot. pomocy, gminni radni podjęli uchwałę o porozumieniu.  Nowy Rozdół - Новий Розділ, to miasto w rejonie lwowskim, położone we wschodniej części rejonu mikołajowskiego. Współpraca polegać będzie przede wszystkim na pomocy rzeczowej mieszkańcom dotkniętego wojną ukraińskiego miasta. Mamy nadzieję, że w przyszłości zwiększy ona swój zakres.
umowa partnerska
 
porozumienie

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją