Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PROJEKT GRANTOWY „CYFROWA GMINA-GRANTY PPGR”

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina-Granty PPGR”

  • 13-06-2022
 
CEL PROJEKTU
Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego
 
OPIS PROJEKTU
W ramach projektu zostanie zakupionych 39 laptopów z oprogramowaniem
 
UZYSKANE DOFINANSOWANIE
136.525,00 zł (100% wydatków kwalifikowalnych)
 
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA
Gmina Świdnica
 
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
  • Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU
  • Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją