Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

WĘGIEL

Informacja Wójta Gminy Świdnica o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

 • 08-11-2022
 
 • Na podstawie  art. 34 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r.,  poz. 2236), Wójt Gminy Świdnica informuje o przystąpieniu Gminy Świdnica do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022
 • Węgiel po preferencyjnych cenach będzie przysługiwał osobom, które spełniają warunki uprawniające do wypłaty dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692 z późn. zm.) oraz osobom, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego a dokonały wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w zakresie głównego źródła ogrzewania.
 • Cena sprzedaży nie będzie wyższa niż 2 000,00 zł brutto za tonę. Do ceny tej nie wlicza się kosztów transportu paliwa stałego z miejsca składowania w gminie do gospodarstwa domowego. Mieszkaniec odbiera węgiel własnym transportem lub korzysta z transportu składu opałowego  (dodatkowo płatne). 
 • Ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi:
  - 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
  - 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla zobowiązani są do złożenia wniosku o zakup preferencyjny.
 • Wnioski składać można w Urzędzie Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednictwem poczty. Wnioski można wysyłać również za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek musi zostać podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
 • Szczegółowy zakres parametrów jakościowych w obrębie dostępnych sortymentów węgla  będzie zależał od oferty podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu.
 • Odbiór węgla możliwy będzie po otrzymaniu faktury oraz dokonaniu wpłaty. Płatność możliwa będzie gotówką lub kartą  w kasie Urzędu lub przelewem na wskazany na fakturze nr rachunku bankowego.  Każdorazowo odbiór węgla będzie uzgadniany z pracownikiem Urzędu i składu węgla.
 • Dodatkowe  informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica  pod nr tel. 600 983 937.
poradnik

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki