Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

RFRD

Budowa ulicy Wrzosowej w Radomi.

  • 26-10-2023
We wrześniu rozpoczęły się roboty drogowe związane z budową ulicy Wrzosowej w Radomi.
Zadanie obejmuje wykonanie nowej drogi o szerokości jezdni 5,0m na łącznej długości 270m wraz z budową jednostronnych chodników. Ponadto zadanie obejmuje budowę infrastruktury technicznej w postaci budowy kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosowej i Zielonej, oświetlenia drogowego w ul. Wrzosowej oraz rowu odwadniająco-odparowującego w ul. Seledynowej.
Łączna kwota zadania to 1 646,7 tys. zł.
Gmina otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 705,9 tys. zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją