Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PRZEDSZKOLE ZASTĘPCZE

Przedszkole zastępcze

  • 25-04-2024
FUNKCJONOWANIE PLACÓWEK PRZEDSZKOLNYCH W OKRESIE PRZERWY WAKACYJNEJ
 
W związku z przerwami wakacyjnymi w placówkach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica, przedstawiamy harmonogram przerw wakacyjnych oraz zastępczych placówek przedszkolnych:
 
Lp.
Placówka przedszkolna
Przerwa wakacyjna
Zastępcza placówka przedszkolna w czasie przerwy wakacyjnej
Godziny funkcjonowania zastępczej placówki przedszkolnej
1.
Przedszkole Publiczne w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36B
66-008 Świdnica
29.07.2024 – 31.08.2024
Oddział Przedszkolny w Słonem
ul. Szkolna 1
66-014 Słone
6.30-16.30
2.
Oddział Przedszkolny w Słonem
ul. Szkolna 1
66-014 Słone 
24.06.2024 – 26.07.2024
Przedszkole Publiczne w Świdnicy
ul. Ogrodowa 36B
66-008 Świdnica
6.30-17.00
 
  • Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewniania osobistej opieki swojemu dziecku podczas przerwy wakacyjnej zobowiązani są do złożenia wniosku o przyjęcie dziecka do zastępczej placówki przedszkolnej. Druki wniosku dostępne są w placówkach przedszkolnych, a także na ich stronie internetowej oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców. 
  • Wniosek należy złożyć w terminie od 1 do 20 maja 2024 r. (do godz. 12.00) w sekretariacie zastępczej placówki przedszkolnej.
  • Lista dzieci przyjętych zostanie opublikowana 29 maja 2024 r. na stronie internetowej zastępczej placówki przedszkolnej.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki