Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

Wójt Gminy Świdnica, działając na podstawie art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i poz.1688), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Świdnica w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 października 2023 roku do dnia 4 grudnia 2023 roku.
 
Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Świdnicy.

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Łochowo -przysiółek wsi Świdnica na Łochowo – osada oraz Orzewo – przysiółek wsi Radomia na Orzewo – osada

Protokół z konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  Łochowo -przysiółek wsi Świdnica na Łochowo – osada oraz  Orzewo – przysiółek wsi Radomia na Orzewo – osada
Protokół z konsultacji społecznych w sprawie zmiany rodzaju miejscowości  Łochowo -przysiółek wsi Świdnica na Łochowo – osada oraz  Orzewo – przysiółek wsi Radomia na Orzewo – osada

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030

 
Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz uchwałą nr XXXI/220/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030,
Zapraszam
sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Świdnica oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zapoznania się z projektem
Strategii Rozwoju Gminy Świdnica na lata 2022-2030.
Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 29 grudnia 2021 r. do 2 lutego 2022 r.
 
Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:
  1. przesłać w formie elektronicznej na adres: strategia@swidnica.zgora.pl ,
  2. przesłać na adres: Urząd Gminy Świdnica, ul Długa 38, 66-008 Świdnica (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  3. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie.
Szczegółowe informacje i formularze do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świdnica

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Świdnica w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej