Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

CZYSTE POWIETRZE

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze

dane czyste

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze

- Wójt Izabela Mazurkiewicz-Kąkol  przedłużyła porozumienie dotyczące wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej.
- W ramach porozumienia do zadań Gminy należało uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym mieszkańcy m.in. uzyskają informacje o Programie, otrzymają wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.
- Punkt taki funkcjonuje w urzędzie od września 2021 i na pewno będzie jeszcze działał przez kolejny rok.
- Wszystkich zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do kontaktu z pracownikiem urzędu gminy - Katarzyną Misztak w godzinach pracy urzędu, dodatkowo we wtorki do godz. 17.00, (tel. 68 327 31 18, wew. 144 lub 519 654 697, czystepowietrze@swidnica.zgora.pl).
- Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo wygenerują mieszkańcom dodatkowe oszczędności i zwiększą domowy budżet.

czyste powietrze

Spotkania dotyczące programu "Czyste Powietrze"

Zaczynamy cykl spotkań informacyjno - konsultacyjnych dotyczących programu "Czyste Powietrze".
Jest to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.
Spotkania odbędą się we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Świdnicy o terminach będziemy informować na bieżąco.
spotkanie
plakat

Spotkanie informacyjne

czyste powietrze

Punkt konsultacujno-informacyjny

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku.
 
Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania
- przeprowadzone wizyty u mieszkańców
 
Istenieje możliwość złożenia wniosku osobiście poprez portal beneficjenta -  https://portal.wfosigw.zgora.pl/
 
Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze dotyczące wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Utworzony został gminny punkt konsultacyjno-informatyczny. Otwarty jest codziennie w godzinach pracy urzędu gminy a we wtorki do godz. 17.00
Można również uzyskać informacje drogą telefoniczną pod nr 519 654 697 oraz poprzez email k.misztak@swidnica.zgora.pl, czystepowietrze@swidnica.zgora.pl
Aby złożyć wniosek na start potrzebujesz:
 
- adres email
- pesel
- dochód za rok poprzedzający (podstawowe dofinansowanie)
- zaświadczenie o dochodach wystawione przez GOPS w Świdnicy (podwyższone dofinansowanie)
- nr konta bankowego
- nr księgi wieczystej
- nr działki
- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego
- rok wydania zgody na budowę
- powierzchnia całkowita budynku w m2
Wymagane są również oświadczenia: (wypełnia sie je juz przy samym składaniu wniosku na ustalonym druku)
- współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie
- współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustaloną wspólność majątkową)
 
 
 
punk kosultacyjno-informacyjny

Załączniki

1 2
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map