Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Uroczysta LX sesja Rady Gminy Świdnica

W dniu 16 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Świdnica kończąca VII kadencję działalności Rady, jak również ponad 24-letnią działalność Wójta Gminy Świdnica. Podczas sesji nadane zostały dwa tytuły Honorowego Obywatela Gminy Świdnica: dla ustępującego Wójta Gminy Świdnica, Adama Jaskulskiego oraz Zastępcy Wójta, Arisy Jaz. Kolejne dwa tytuły - Zasłużony dla Gminy Świdnica otrzymali Lucjan Zając –strażak OSP w Świdnicy z 49-letnim stażem służby oraz Karol Wiler – Radny Gminy Świdnica, wieloletni działacz na rzecz pożarnictwa na szczeblu regionalnym i krajowym. Uroczystą mowę kończącą wygłosił Wójt Gminy Świdnica, który podziękował wszystkim osobom i instytucjom, które wspierały jego wieloletnią służbę na rzecz Gminy, podkreślił, że dumny jest z faktu, że zostawia Gminę w bardzo dobrej kondycji finansowej, jak również wyraził nadzieję na kontynuację rozpoczętych przez niego inwestycji przez kolejnego Wójta. Wyraził również gorące podziękowania pod adresem wszystkich swoich współpracowników na niwie samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem śp. Bolesława Strzelczyka, Marii Serafin, Henryka Krakowiaka, Jerzego Piotrowskiego oraz Arisy Jaz.
 
Głos zabrało wielu zaproszonych gości, w tym Wójt Elekt – Krzysztof Stefański, Nadleśniczy Arkadiusz Kapała i Andrzej Staniszewski, Wiceprezydent Zielonej Góry – Dariusz Lesicki, Przewodniczący Sejmiku Lubuskiego – Czesław Fiedorowicz, Wicestarosta Zielonogórski – Waldemar Kotlarski, Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego – Paweł Mierzwiak, Dyrektor Wojskowego Muzeum Lubuskiego – Piotr Dziedzic oraz Dyrektorzy – były i obecny – Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świdnicy – Liliana Reimann i Jerzy Piotrowski wraz z młodzieżą szkolną. Podziękowania i kwiaty na ręce Wójta, Zastępcy Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy złożyli również Radni i Sołtysi Gminy Świdnica.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Spotkanie w sprawie ekologicznych źródeł ciepła - Świdnica 28.11.2018 r.

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

W dniach 10-11 listopada 2018 odbyły  się  Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania prze Polskę Niepodległości.
W sobotę mieszkańcy gminy Świdnica mieli okazję uczestniczyć w niezwykłym koncercie ukazującym różne barwy polskiej muzyki począwszy od klasycznej muzyki Chopina i Moniuszki przez muzykę filmową Dwudziestolecia Międzywojennego, jak również polskie piosenki wojskowe z okresu I Wojny Światowej. Koncert w wykonaniu zespołu Quodlibet Orchestra uświetniły również występy taneczne oraz wokalne zielonogórskich artystów, które pięknie wprowadziły nas w nastrój tego jakże ważnego dla polskiego narodu święta. Święto Niepodległości - 11 listopada zaczęliśmy od oficjalnego odsłonięcia pamiątkowej mozaiki, która jest dziełem pana Henryka Krakowiaka oraz naszej zdolnej  młodzieży. Po wręczeniu kwiatów autorowi oraz upominków początkującym artystom mieszkańcy oraz zaproszeni goście mieli okazję uczestniczyć w uroczystym Apelu Pamięci w asyście Kompani Honorowej Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu polskiego, przemówieniem Wójta  Gminy Świdnica oraz dr inż. Jana Andrykiewicz, który wygłosił krótkie aczkolwiek pełne emocji przemówienie dotyczące historii Polski oraz jej drogi do niepodległości. Podniosłym momentem była salwa honorowa, która zakończyła uroczysty apel. Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania prze Polskę Niepodległości zakończyła uroczysta msza święta w kościele pw. św. Marcina w Świdnicy z udziałem biskupa Pawła Sochy.
            

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu - ENEA Operator sp. z o.o.

ENEA Operator sp. z o.o., www.wylaczenia-eneaoperator.pl
PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-11-21,
w godzinach: 21 lis 08:00 - 21 lis 14:00
miejscowości Piaski 43, działka 138, 413/1, 979

Brak wody na ul. Cisowej w Świdnicy

Zakład Usług Komunalnych informuje, że w dniu 16.11.2018 r. (piątek) z uwagi na wykonywanie drobnych prac remontowych na sieci wodociągowej w ul. Cisowej w miejscowości Świdnica w godzinach 7-9 nastąpi chwilowa przerwa w dostawie wody w dolnej części miejscowości Świdnica. Po wznowieniu dostawy może wystąpić chwilowe zabrudzenie wody.
Za utrudnienia przepraszamy.  

Od 1 grudnia 2018 r. chorobowe bez papierka

Od 1 grudnia 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane tylko w formie elektronicznej.
Wystawienie e-ZLA trwa tylko chwilę, bo system podpowiada lekarzowi większość danych. E-ZLA wystawione przez lekarza natychmiast trafia do ZUS, a ZUS udostępnia je pracodawcy i ubezpieczonemu (pacjentowi). Jeśli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), natychmiast otrzyma wiadomość, że wystawiono zwolnienie jego pracownikowi. Następnie, również za pośrednictwem PUE ZUS, otrzyma samo zwolnienie. Dzięki temu pracownik nie musi dostarczać zwolnienia do pracodawcy. Może także obejrzeć e-ZLA, które wystawił mu lekarz, na swoim profilu na PUE ZUS.
Więcej informacji o e-ZLA na stronie internetowej: www.zus.pl/ezla.

Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w uroczystościach kończących Gminne Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, które odbędą się w dniach 10 i 11 listopada w Świdnicy. Niech to ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie historyczne zjednoczy wszystkich mieszkańców naszej gminy i przypomni nam, jak wielką wartością jest wolność i niezależność naszego narodu. Wszystkie szczegóły związane z programem obchodów znajdziecie Państwo na plakacie poniżej oraz plakatach i ulotkach znajdujących się na terenie całej gminy.
 
                                                                                                                             Wójt Gminy Świdnica
                                                                                                                                /-/ Adam Jaskulski
 
 

Zaproszenie na LX Sesję Rady Gminy Świdnica

    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i  § 23 pkt 3 Statutu Gminy Świdnica zwołuję LX sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2018r. (piątek) o godz. 12.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37.
 
Proponowany porządek obrad LX sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Rady Gminy Świdnica w dnia 30 października 2018 r.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienie końcowe Wójta Adama Jaskulskiego.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
       7.1. nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica";
       7.2. nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świdnica";
8. Zamknięcie obrad.

Załączniki

INFORMACJA o przyznaniu dofinansowania Gminie Świdnica na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.”

Gmina Świdnica informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Świdnica w 2018r.” finansowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest”, zostało przyznane dofinansowanie w kwocie 6.806,79 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej 100% kosztów kwalifikowanych zadania. W trakcie realizacji zadania z terenu gminy w roku 2018 usunięto 1005 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 16 Mg.
Więcej informacji w BIP:

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu - ENEA Operator sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA - Rejon Zielona Góra
Obszar Świdnica
w dniach: 2018-11-20,
w godzinach: 20 lis 08:00 - 20 lis 16:00 miejscowości Świdnica ul. Brzoskwiniowa, Słoneczna Dolina, Wiśniowe Wzgórze
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map