Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

GMINNY ŻŁOBEK W ŚWIDNICY

Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice!
Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023/2024 zostanie uruchomiona 1 marca 2023 r. i trwać będzie do 31 marca 2023 r. Wszystkie niezbędne dokumenty udostępnione będą na stronie 
 
 Szczegółowy harmonogram naboru: 
-  terminy składania deklaracji kontynuacji pobytu dziecka w żłobku (dla rodziców dzieci już uczęszczających do żłobka),
-  terminy składania wniosków o przyjęcie do żłobka (dla rodziców dzieci, które nie uczęszczają do placówki),
-  terminy prac komisji rekrutacyjnych,
-  termin ogłoszenia wyników rekrutacji do żłobków,
-  terminy składania potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki.
 
Harmonogram rekrutacji do Gminnego Żłobka w Świdnicy na rok szkolny 2023-2024 
1. 13.02.2023 r. – 24.02.2023 r.               Składanie deklaracji kontynuacji pobytu w żłobku.
 
2. 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.               Składanie wniosków o przyjęcie do żłobka.
 
3. 03.04.2023 r. - 07.04.2023 r.                Prace komisji rekrutacyjnych.
 
4. 12.04.2023 r.                                           Wyniki rekrutacji do żłobków
                                                                        - lista zakwalifikowanych,
                                                                        - lista niezakwalifikowanych. 
5. do 28.04.2023 r.                                       Potwierdzenie woli przyjęcia.
                                                                     Podpisywanie umów z rodzicami.
  
UWAGA!
Kontynuacja pobytu w dotychczasowym żłobku odbywa się na podstawie złożonej przez Państwa deklaracji dotyczącej chęci kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2023/2024.
 
1. Deklarację należy przekazać do Gminnego Żłobka w Świdnicy. W terminie od 13 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 r. w Gminnym Żłobku w Świdnicy, do którego uczęszcza Państwa dziecko.
2. Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym  terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym żłobku.
 
 

NABÓR DO ŻŁOBKA NA OPIEKUNKI DZIECIĘCE W ŚWIDNICY

NABÓR DO ŻŁOBKA NA OPIEKUNKI DZIECIĘCE W ŚWIDNICY (W OKRESIE OD 22.02.2022 DO 04.03.2022)
 
Jesteś osobą z kwalifikacjami do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej, masz otwarte spojrzenie na edukację i wychowanie,
posiadasz w sobie dużo uważności na małego człowieka, a praca z małymi dziećmi to twoje powołanie, to szukamy właśnie Ciebie.
 
Wszystkie niezbędne informuje zawarte są na stronie https://bip.wrota.lubuskie.pl/zlobek_swidnica/wakaty/2/status/#
 
 
Zapraszamy chętnych do składania dokumentów.

Gmina Świdnica wspiera maluchy!

Projekt Gminy Świdnica  pn. „Gmina Świdnica wspiera maluchy!” ogłasza rekrutację do Gminnego Żłobka w Świdnicy.
 
Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 20 osób z Gminy Świdnica. Cel zostanie osiągnięty poprzez utworzenie 20 miejsc opieki w nowopowstałym żłobku na terenie Gminy Świdnica oraz objęcie opieką 20 dzieci w wieku do 3 lat.  Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2021 – 30.06.2023 roku na terenie gminy Świdnica (województwo lubuskie). Planowany termin rozpoczęcia opieki przez Żłobek: maj-czerwiec  2022 r.
 
Projekt ułatwi powrót do pracy osobom bezrobotnym i biernym zawodowo wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwi powrót do na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymanie  zatrudnienia osobom pracującym.
 
Formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Żłobka w Świdnicy https://bip.wrota.lubuskie.pl/zlobek_swidnica/10001/Rekrutacja/, (w zakładce Rekrutacja) lub  w biurze projektu w Urzędzie Gminy Świdnica,  ul. Długa 38, 66-008 Świdnica (biuro  otwarte  w godzinach od 7.00 do 15.00, telefon: 519 654 739). Wypełnione dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy  lub na adres mailowy : zlobek@swidnica.zgora.pl 
Rekrutacja ma charakter otwarty i będzie prowadzona w okresie od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej