Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa 2022

Kwalifikacja wojskowa 2022
Zgodnie z art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 372) i § 3 i 4  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 17), na komisję wojskową 2022 zostaną wezwani:
 • mężczyźni urodzeni w 2003 roku,
 • mężczyźni urodzeni w latach 1997–2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • osoby z roczników 2000 – 2001, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano
  za czasowo niezdolne do służby wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1997-2002 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, a także kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • mogą być wezwane również osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłoszą się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.
Kiedy i gdzie należy się stawić do kwalifikacji?
Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) dla Powiatu Zielonogórskiego pracuje od 07.06 do12.07 2021 r.
Mężczyźni zameldowani na terenie Gminy Świdnica mają obowiązek stawić się przed PKL
w dniach 25 – 26 maja natomiast kobiety w dniu 1 czerwca 2022 r. o godzinie 8.00
w Zielonej Górze – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44.
Dokumenty i dokumentacja medyczna, które musisz zabrać
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły
Jeśli po raz kolejny stawiasz się na kwalifikację wojskową musisz zabrać dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji, książeczkę wojskową.
Czy trzeba się stawić na wezwanie?
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo
na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia
do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, pok.20, tel. (68) 327 31 15 w. 133.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej