Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby.
Zgłoszenie należy przekazać do powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio, albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.
Jak zapobiegać afrykańskiemu pomorowi świń:
- ograniczyć dostęp osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta;
- zabezpieczyć swoje gospodarstwo przed przedostaniem się dzików;
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
- stosować w gospodarstwie procedury sanitarne;
- utrzymywać gospodarstwo w czystości;
- dbać o czystość sprzętu używanego w gospodarstwie;
- stosować odkażanie bieżące;
- używać osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt;
- nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia;
- nie skarmiać zwierząt zlewkami.
 

 
 
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej