Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kompleks turystyczno-rekreacyjny w Buchałowie

Gmina Świdnica pozyskała 1.960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych - PGR edycja 6 dla GMIN popegeerowskich na kompleks turystyczno-rekreacyjny w Buchałowie, który ma być umiejscowiony przy basenie.

Budowa dróg wewnętrznych w Świdnicy

Gmina Świdnica pozyskała 1.900.000,00 zł na inwestycję polegającą na budowie dróg wewnętrznych: ulicy Grzybowej i Piaskowej oraz przebudowie ul. Mieszka I w miejscowości Świdnica, gm. Świdnica.

Budowa zbiorników na wodę pitną

Gmina Świdnica pozyskała 1.710.000,00 zł na projekt pt. Budowa zbiorników na wodę pitną o pojemności 200 m³ na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Słone oraz w Świdnicy, gm. Świdnica. Planowana inwestycja polega na budowie trzech zbiorników na wodę o pojemności 200 m³ i będzie realizowana równolegle w dwóch miejscowościach – w Świdnicy i w Słonem.

Modernizację budynku dawnej szkoły podstawowej w m. Koźla

Gmina Świdnica pozyskała 4.250.000,00 zł na modernizację budynku dawnej szkoły podstawowej w m. Koźla w celu utworzenia integracji placówki międzypokoleniowej w gminie Świdnica.

Uzbrajanie strefy inwestycyjnej w miejscowości Słone

W ramach uzbrajania strefy inwestycyjnej w miejscowości Słone – powstała m.in. kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa oraz zmodernizowano drogi wewnętrzne. Wartość inwestycji to 4.341.900 zł. Zadanie jest dofinansowane z programu Polskiego Ładu na kwotę 3 610 tys. zł.

Przebudowa ulicy Długiej w Świdnicy

Źródła finansowania projektu: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja I oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: 2022-2023
Całkowita wartość projektu (PLN): 2 283 281,55 zł 
Kwota dofinansowania (PLN): 1 472 500,00 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych edycja I; 733 281,00 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Stan realizacji: Zadanie zrealizowane - inwestycja została zakończona w lutym 2023 r. 
 
Zadanie obejmowało m.in wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej na długości 928 m o szerokości od 5,50 m do 6,50 m wraz z chodnikami jedno- i dwustronnymi o nawierzchni z kostki betonowej, sieci wodociągowej, przebudową 2 peronów autobusowych oraz wyspy. W ramach tej inwestycji powstały również dwa bezpieczne oświetlone przejścia dla pieszych.