Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Nowe miejsca dla Przedszkolaków w Gminie Świdnica

Źródła finansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020, Gmina Świdnica
Okres realizacji: 2022 - 2023
Całkowita wartość projektu (PLN): 979 144,08 zł 
Kwota dofinansowania (PLN): 832 273,23 
Stan realizacji: Zadanie zrealizowane
 
Dzięki realizacji projektu zwiększono dostęp do edukacji przedszkolnej w Gminie Świdnica i powiecie zielonogórskim poprzez poszerzenie bazy oświatowej o nowe 45 miejsc wychowania przedszkolnego. Możliwość organizacji zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęć logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 95 dzieci.  W rozwoju kompetencji wzięło udział dwóch nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej, co przyczyni się zdecydowanie do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie edukacji przedszkolnej. W ramach projektu sfinansowano również drobne prace adaptacyjne, 2 sale pobytu wyposażono w niezbędny sprzęt oraz meble, środki te pozwoliły także na pokrycie kosztów 10 miesięcznego bieżącego funkcjonowania.
 
Informacje w mediach na temat realizacji projektu:
 

Gmina Świdnica wspiera maluchy!

Źródła finansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020, Gmina Świdnica
Okres realizacji: 2022 - 2023
Całkowita wartość projektu (PLN): 728 238,43 zł 
Kwota dofinansowania (PLN): 619 002,66 
Stan realizacji: Zadanie zrealizowane
 
Celem projektu był wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie godzenia życia zawodowego 20 osób z Gminy Świdnica. W ramach tego zadania utworzeno 20 miejsc opieki w nowopowstałym żłobku na terenie Gminy Świdnica oraz objęto opieką 20 dzieci w wieku do 3 lat.  Projekt był realizowany w okresie 01.10.2021 – 30.06.2023 roku na terenie gminy Świdnica (województwo lubuskie). 
 
Projekt ułatwił powrót do pracy osobom bezrobotnym i biernym zawodowo wyłączonym z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwił powrót na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka lub utrzymanie  zatrudnienia osobom pracującym.
 
W ramach projektu sfinansowano drobne prace adaptacyjne, sale pobytu wyposażono w niezbędny sprzęt, meble oraz pozwolił na pokrycie kosztów 15 miesięcznego bieżącego funkcjonowania.
- część 1 Organizacja placu zabaw
- część 2 Meble i wyposażenie sal i szatni
- część 3 Wyposażenie sal i łazienek (sprzęt RTV AGD)
- część 4 Drobne wyposażenie łazienek
- część 5 Wyposażenie (bezpieczne warunki)
- część 6 Drobne wyposażenie sal (zabawki)
– część 7 Wyposażenie kuchni
- część 8 Wyposażenie gabinetu pielęgniarki 
 
Dzięki finansowaniu z UE Gmina Świdnica otworzyła pierwszy żłobek publiczny na swoim terenie.
 
Informacje w mediach na temat realizacji projektu:
 

Odnowa Przyrodnicza Parku w miejscowości Świdnica

Źródła finansowania projektu: Regionalny Program Operacyjny –Lubuskie 2020
Okres realizacji: 2022-2023
Całkowita wartość projektu (PLN): 2 943 690,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 2 116 405,73 zł
Stan realizacji: W trakcie realizacji
 
Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie prac w zakresie odnowy przyrodniczej parku zlokalizowanego w środkowo-północnej części wsi Świdnica, przy nieistniejącym zespole parkowo-pałacowym oznaczonym nazwą Świdnica II. Projekt obejmie wykonanie prac pielęgnacyjnych parku w celu udostępnienia parku mieszkańcom z zachowaniem historycznej substancji parku. Powierzchnia inwestycji obejmuje obszar 3,61 ha. Zakres prac obejmuje:
- oczyszczenie terenu z samosiewów (w tym z gatunków obcych i inwazyjnych) drzew i piennych krzewów wraz z utylizacją,
- uporządkowanie zieleni istniejącej, wprowadzenie nowych nasadzeń,
- montaż tablic wraz z opracowaniem tekstu oraz projektem graficznym,
- montaż elementów małej architektury, w tym: ławek, ścieżki zdrowia, stojaków na rowery, dwóch altan, hoteli dla owadów oraz  budek dla nietoperzy,
- montaż oświetlenia parku.