Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Przebudowa ulicy Kosowej w Wilkanowie

Źródła finansowania projektu: Fundusz dróg samorządowych 
Okres realizacji: 2021
Całkowita wartość projektu (PLN): 1 924 509,00 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 774 441,00 zł
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
 
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej ul. Kosowej w miejscowości Wilkanowo, gmina Świdnica o łącznej długości 714 metrów, stanowiącej bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką W282 prowadząca m.in. do m. Zielona Góra oraz stanowiąca alternatywne i uzupełniające połączenie z drogą krajową K27 (Zielona Góra- Żary). 
 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do miejscowości Drzonów

Źródła finansowania projektu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: 2021
Całkowita wartość projektu (PLN): 1.796.700 zł
Kwota dofinansowania (PLN): 1.219.250  zł
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
 
Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi powiatowej nr 1144F na odcinku od drogi krajowej nr 32 do drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Drzonów – II etap [odcinek lok. 1+918,90 do km 2+913,90 w m. Drzonów .Realizacja zadania miała na celu poprawienie stanu technicznego drogi, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu.
Rozpoczęcie robót: 06.08.2021r. – Zakończenie robót: 01.10.2021r.
Udział Gminy Świdnica – 414.266,00 zł, w tym: :
- dotacja celowa dla Powiatu na budowę drogi: 297.006,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu na dokumentację techniczną: 117.260,00 zł.