Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest to organ administracji publicznej wspierający rehabilitację oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
Fundusz utworzono na mocy ustawy z dnia 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Pieniądze pochodzące z PFRON przeznaczane są na rehabilitację osób niepełnosprawnych (pomoc przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, likwidację barier) oraz wsparcie ich zatrudnienia. Pieniądze PFRON mogą być wydawane jedynie na cele, które wyznacza ustawa. Oznacza to, że Zarząd Funduszu nie może nimi dobrowolnie dysponować.
Środki PFRON przeznaczane są między innymi na:
 • obniżanie kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych (dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, refundacja składki na ZUS dla właściciela firmy)
 • dofinansowanie składek ZUS dla tych osób które same podejmują działalność gospodarczą oraz składek KRUS dla niepełnosprawnych rolników i ich domowników.
 • przystosowanie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
 • pomoc dla osób niepełnosprawnych które rozpoczynają działalność gospodarczą lub rolniczą
 • wsparcie imprez sportowych kulturalnych i rekreacyjnych osób niepełnosprawnych
 • turnusy rehabilitacyjne
 • warsztaty terapii zajęciowei i zakłady aktywności zawodowej
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego
 • likwidację barier
 • wsparcie edukacji osób niepełnosprawnych
 • wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych
 • współpracę europejską.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej